Hovedmeny

Vurderingsskjema


Whisky (navn og år) Ledaig 10 år
Kommentar 46,3%
Dato for vurdering 14.11.13
Møtet avholdt hos Ole Jakob


Profil Intensitets score
Body X X
Sødme X
Røyk X X
Medisinsk X X X
Tobakk X
Honning X X
Krydder X X X
Vinaktig X
Nøtter X
Malt X
Frukt X
Blomster X


Ikke tilstede -
Anelse av X
Tilstede X X
Tydelig tilstede X X X
Utpreget X X X X